گم شده

تو هم به دنبال من گشته ای؟

دنبال رد پایی نشانه ای

هرچند ناچیز

دنبال عکسی خبری

به دنبال هرچیزناچیزی از تو که مرا به یادت بیاورد

من به دنبالت گشته ام

عکسهایت رادیده ام

به دنبال ان نگاه قدیمی گمشده میان خاطراتم باتو غرق شده ام

و ....

دریغ

ازتو هیچ نیافتم

/ 0 نظر / 13 بازدید