سلام

به نگاهی و لبخندی

به هر چه بخواهی ميهمانت می كنم

/ 2 نظر / 16 بازدید
دوست

خوب مي نويسي

جلبك

پايه ام :) مخصوصا اگر با چاشني بال مرغ باشه :)