تفنگ دسته نقره ام رو فروختم
واسه يارم قبای ترمه دوختم
فرستادم برايش پس فرستاد
تفنگ دسته نقره ام داد و بيداد!!!!

/ 4 نظر / 14 بازدید
ashkan

مطالب جالبی نوشتی----وقت کردی به من سربزن---هنوز دور از ايران

ghazal

قشنگ و با احساس . گلديس عزيز اميدوارم هميشه به آرزوهايت جامه ی عمل بپوشانی. موفق و پيروز باشی.

mohammad

شعر.....چه خوب......چه آروم......

RM

خیلی قشنگ و ناز و پرمعنی