رفته بودم توی ساوند کلاود و اسمش را سرچ کرده بودم عین آدمی که دنبال سرنخی ازقاتل میگردد و جزئیات جنایت را بررسی میکند ... یک هو دیدم یک صفحه ای آمد و یک پیجی که یک عکس یک وری از خودش گذاشته بودنگاهش کردم جزئیات چهره ش دریادم بود تمام خطوط صورتش هرجایی که یک جوش قدیمی کهنه داشت یادم آمد میشناختمش روزگاری دوستش داشتم بعد اسمش را دیدم  و یک سری آهنگ که مثلا توی سال گذشته گوش داده بود ردیف شده بود زیر عکسش

یکی را دانلود کردم که گوش بدهم نمیدانم چه شد کجای دلم از حسرت سالهایی که به باد دادم فشرده شد که مثل یک تکه اسفنج مچاله شده از چشمهایم هی باران بارید بارید بارید ....

/ 0 نظر / 19 بازدید