به خدا سپردمت جمله غریبی است

میتواند دعایی باشد برای اویی که وفا کرده

یا نفرینی برای تو که جفا کرده ای

......

به خدا میسپارمت

/ 0 نظر / 19 بازدید