قسمت ما

من او را به جای همه بر می گزينم او می داند که من راست می گويم
او همه را به جای من بر می گزيند و من می دانم که همه دروغ می گويند
چه می ترسد از راستی و دوست داشته شدن ، سنگدل بر گزيننده درو غ ها!!!!!!!!(اخوان ثالث)
تو ترسيدی مگه نه؟ اما ........
می دونم ترس سوغات عشق وآشنا ييهاست!
چرا امشب هر چی لا لايی می خونم اين غصه ها نمی خوابن!

/ 0 نظر / 15 بازدید