....

  ـ آقا

     من از چشمهای شما می ترسم!

/ 3 نظر / 16 بازدید
divaneye marg

سلام دوسته من.... ممنونم که به من سر ميزند خيلی خوشحال ميشم..... وب تون خيلی هم خیلی قشنگه .... افرين ادامه بدين.... « غم تنهايی اسيرت ميکنه*** تا بخواهی بجنبی پيرت ميکنه!!!» در پناه حق. يا علی.

بچه ها شوخي شوخي به غورباقه ها سنگ مي اندازند...غورباقه ها جدي جدي ميميرند.

تو پاييز پريشم كردي اي گل پريشان تر ز پيشم كردي اي گل به شهر عاشقان تنها شدم من غريب شهر خويشم كردي اي گل